Wake up

När Bosse går på lådan är det inte sanden det krafsas i. Lucka och väggar ska ha sitt. Väcker mig OFTA 
Upp