VildaMatilda

Välkommen hem till mig! VildaMatilda, i Alvesta men är Socialentreprenör överallt med motto: Min historia förändrar framtiden. Som skapare av bloggen är tanken att bjuda på glimtar i mitt liv, som en fika vid mitt köksbord, vänner emellan. Med respekt därefter. Glimtarna kan göras större, så tveka inte att höra av dig! Föreningen, handledning, skolan, allmänheten, arbetsgruppen, familjer, inspiration, ATP.. .Anonyma kommentarer tas ej omhand. För kontakt med mig, om du är intresserad av vad jag har att erbjuda som influencer? vildamatildasjobb@gmail.com

Slå mig på käften

Berättade goda nyheter för mamma och försökte beskriva hur otroligt glad jag är. Då fick jag finfina tipset:
-nu får du slå dig på käften, göra ett hopp och vråla!
-What?! Slå mig på käften? Ha ha
-ja vad sa jag då?


Rådet hon skulle ge var
Slå dig över bröstet, ta ett glädjeskutt och skrik som Ronja Rövardotter 

(null)Skandalbehandling

Det jag tar upp nu är egentligen skandal inom det rättsliga. Lpt, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Hade själv Lpt nästan konstant i sju år. Här kommer lagtext:"Bakgrund

För att psykiatrisk tvångsvård ska  komma ifråga ska  tre förutsättningar vara uppfyllda.

Tvångsvård får enligt 3§ LPT endast ges om patienten:

  1. Lider av en allvarlig psykisk störning,
  2. på grund av sitt psykiska tillstånd och sina personliga förhållanden i övrigt har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård, och 
  3. motsätter sig sådan vård som sägs i 2 eller till följd av sitt psykiska tillstånd uppenbarligen saknar förmåga att ta ställning i frågan.

Hänsyn ska  också tas till om patienten är farlig för andras hälsa eller personliga säkerhet.

Till allvarlig psykiskt störning räknas psykotiska tillstånd av alla kategorier. Däremot räknas inte missbruk som psykisk störning. Tvångsåtgärder får vidtas innan intagningsbeslut är fattat om det är oundgängligen nödvändigt. Depåinjektioner av antipsykotiska medel ska  inte ges i sådan situation.

Tillstånd som orsakas av somatiskt utlösta mentala störningar eller demens ingår."Kommentar:

Lagen har inget värde i användandet. Det står att vården inte kan ges på annat sätt än på tvång och jag har vid varje gång jag varit i länsrätten påtalat att jag vet att jag behöver ha hjälp och går med på den vården som ges. Att vården kan ges på frivillig basis och anförde att jag var insatt i min psykiska ohälsa.. Ändå blev jag dömd till tvångsvård, trots medvetenhet om min situation och vilja att samarbeta. Där tycker jag att rätten dömer felaktigt om man läser kriterierna.

Och att patienten har, citat "ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom att patienten är intagen på en sjukvårdsinrättning för heldygnsvård"


Det är många fall då jag haft LPT och inte varit inom psykiatrins dygnetom vård, utan levt i frihet. Och om en patient uppenbarligen inte behöver kvalificerad heldygns vård finns det inga skäl att behålla LPT. Det går inte ha belägg för tvångsvård alls då.

Och behovet av att vårda en patient med tvångsvård ska tas ställning till i princip varje dag. Att det ska tas ställning till om kriterierna för LPT är uppfyllda.  Om inte ska patientens LPT tas bort. Men det görs aldrig.Hade man dömt och misshandlat en lag så illa i tingsrätt hade det varit den största skandalen inom rättshistoria. När inte kriterierna är uppfyllda och du ändå döms är skrämmande! Ingen lyssnar på patienter,

vill ni höra mer av mig som föreläsare? Skicka mail!
Taggar: LTP, aldrigensam, hjärnkoll, psynligt;

Orättvis vård

 Vill ni höra mer av när jag föreläser?
-skicka mailTill viss realistisk del förstår jag varför vården inte lägger ner en massa resurser på självskador patienter. Men det gör mig också även arg och besviken för jag har varit en av patienterna och har fortfarande väldiga problem för att man inte satsade resurser på att laga mig när jag gjort mig illa. Mina händer och fingrar är svårt skadade för att de inte skickade mig till handkirurgen när senor och nerver var av,’. Istället tog akuten någon slumpmässigt vald lokal läkare till att tråckla ihop mig utan ambitionen om att det någon gång skulle komma en tid då jag skulle behöva bra funktion i händerna. Jag antar att de såg mig som hopplös, vårdkrävande, resursslukare och kronisk. Inte som en ung tjej med ett helt liv framför sig. 
Vården är verkligen inte lika för alla
-och ledset förstår jag varför. Ingen trodde jag skulle överleva mig själv. Än mindre få arbete och använda händer och fingrar till tecken. 
Det känns ungefär som om de inte skulle ge patienter med hjärtinfarkt bästa möjliga vård eftersom det ofta beror på osunda vanor och ohälsosam livsstil. 
Taggar: aldrigensam, psynligt;