Psykiatrin fortsättning

Jag fick en kommentar på psykiatrins svar på självinläggning:

Jag förstår din tanke men det var inte riktigt det jag menade, utan jag menar är att om en patient under behandling och gör snedsteg så avslutas vården. Det finns flera fall där och där det även slutat illa. YJust det att behandling upphör vid oönskat resultat. Visst- med erbjudande att komma igen men alla klarar inte av att ta sådana beslut och en del saknar sjukdomsinsikt. Att du skriver att självinläggning är på ett sätt och att patienten blir inlagd på annat sätt? Ja men det var inte riktigt den situationen jag menade utan att vården avslutas vid skador/kräkning /låg vikt som landstinget så tydligt förklarat. Patienten ställs utanför med en lapp att komma tillbaka när hen vill ha vård. Om denne hen saknar sjukdomsinsikt? Om hen är en fara? Om hen inte vill leva? För det är inte ofta numera som psykiatrin verkar oroliga för en patient. Med vägran att bry sig om eventuella suicid signaler och ställa patienter utan vård?

föreläsning/jobb/fritid/skola, vardagsliv | psykiatrin i Växjö #psynligt | |
#1 - - Anonym:

Vården slutar såklart inte vid skador/kräkningar/låg vikt. Du vet också att det finns lagrum för vad psykiatrin kan göra i vissa situationer och inte. Tyvärr så är det omöjligt att bota en person med suicidtankar, och att psykiatrin skulle vägra eller ställa en patient utan vård vid det tillstånd låter absurt! Vi kan med inneliggande vård förhindra suicid/kräkningar/mm men i slutändan så är det patienten som måste bryta sitt beteende med hjälp och stöd såklart.

Upp