Inte ett kroniskt dömande tack

Psykisk sjukdom, psykisk ohälsa, destruktiva beteenden, som yttrar sig i exempelvis självskadebeteende, behöver inte vara kroniska tillstånd och är ingen ursäkt eller godtagbar orsak och anledning för sämre sjukvård och dömande på förhand. Jag undrar då varför dåligt bemötande verkar vara kroniskt inom vården när inte mina sjukdomar är det? Har vi missförstått varandra?


(null)

(null)

familj/vänner/kärlek/hemmet/katt, föreläsning/jobb/fritid/skola, vardagsliv | #psynligt #aldrigensam #hjärnkoll | |
Upp