Dömande vård

Vid den här tiden 2012 blev jag slutgiltigt utskriven från psykiatrisk avdelning. Egentligen slutade jag hösten 2011 men mars 2012 var det absolut sista. Jag var lite skraj, men mest bestämd. Mitt andra liv  utanför psykiatrin var i full gång; föreningar, jobb, kärlek. Det var så mycket jag ville vara med i, att utrymme till att vara patient fanns inte och behövdes inte. avdelning 24 som varit "min" avdelning skulle läggas ner och det kom i rätt tid. Någon annan avdelning var inte aktuell. (null)

Trots att det nu är mer än sex år sedan jag var inneliggande psykiatripatient får jag ofta fortfarande dra:
""det är åtta år sedan mitt själskadeveteende slutade och jag har inte varit inlagd på sex år"
  Trots tiden nämnas självskadebeteende i journalerna! Det gör mig så arg, så besviken?  det har inte med saken att göra längre om jag skadade mig för åtta år sedan! Det är inte ens värt att tänka på, än mindre skrivas om i journalanteckningar när jag får somatisk vård. Jag funderar faktiskt på att själv göra en anteckning i min journal där jag tar upp det. Fick upplysningen att en själv kan lägga anteckningar i journalen. Även om det absolut inte borde behövas, så behövs det. Att nämna ett destruktivt beteende som fanns för åtta år sedan känns så fel! Jag har god lust att kopiera och ta fram en enorm reklamskylt och sätta i personalmatsalen eller i varje omklädningsrum på sjukhuset i Växjö med just den upplysningen:
"Matilda Skog är skadefri sedan åtta år tillbaka och inte varit aktuell inom psykiatrins slutenvård på sex år. Så;
-glöm den delen av  livet. Det är över. Ni lever i det förgångna och dömer en patient på åtta år gamla händelser. Skadebeteende och psykisk ohälsa är inget kroniskt tillstånd"Matilda tycker och tänker, Reflektioner, familj/vänner/kärlek/hemmet/katt, föreläsning/jobb/fritid/skola, tänker, minns, upp och ner, vardagsliv | #psynligt #aldrigensam #hjärnkoll #självskadebeteende | |
Upp