Titel

Min nya titel på Linneuniversitetet:
VildaMatilda, Influencer.
Känns bra. Jag försöker driva flera olika frågor, hoppas på att ge insyn, påverka, debattera, informera och ge hopp , ris och pepp i många olika kanaler och på flera sätt. Så det borde nog vara en korrekt titel.

Upp