Ren överlevnad

Den där raden eller uttrycket "tänka positivt" är inte grund för människan. Det känns mest löjligt för mig själv, för många av mina idéer och till viss del, handlingar har blivit till i svåra situationer. Jag antar att människor är mest konstruktiva vid motgångar. För en nöjd och belåten person har ingen anledning till någon större förändring eller djupare beslut. Min egen teori går tillbaka till människans start på jorden. Gäller naturligtvis inte alla, och det finns varianter, såklart.
 Vid flykt, vid fara tas beslut och handlingar görs för att överleva. Och visst. De tänkte nog både i affekt och i hot men de överlevde ju tack vare det!
Upp