Jag finns

 Vill bara säga att jag existerar
(null)


Upp