Gör det möjligt att åka

Politiker och tjänstemän förespråkar att åka kollektivt. Gör det möjligt då, säger jag. När jag ska köpa biljett till tåg har inte automaterna tal och det är omöjligt att se. Och hur fan, rent ut sagt, tänkte dom att jag ska se tavlan med tåg och spår? Små bokstäver och högt upp!

Gör allmäna kommunikationer tillgängliga så det går att användas av alla! Så som det är nu är inte kollektivtrafiken såpass bra att jag känner mig trygg. När jag åker måste jag lita på att okända finns till hjälp. Ohållbart och inte en form av självständighet. Mitt hjälpbehov blir störrw om jag åker kollektivt, då är det inte konstigt att jag väljer färdtjänst.
(null)

Upp