Fuck it!

Kjävla skit, är det tacken för allt jobb? 
Bli uppsagd 
Skyll inte på ekonomi 


Dom var mitt allt, det jag levde för
Är detta tacken för allt slit?
Nu ger jag upp.

föreläsning/jobb/fritid/skola, vardagsthings | |
Upp