Kedjeanalys

"Jag verkar må bra" enligt mats. 
Kort kedjeanalys;
Jag har varit aktiv i jobbet och aktivitet i jobbet skapar aktivitet hos mig. Ju mer jag får tänka, jobba och resonera, ju mer gladare och piggare blir jag.

Av att lägga märke till att jag orkar och kan vara aktiv och resonera blir jag glad och får en känsla av att jag duger och får känna att jag kan någonting. Då blir jag sporrad att fortsätta positivt.

Att känna att jag duger gör att jag är mer vänlig och accepterande mot mig själv vilket gör att jag väljer saker som är bra för mig, som kan vara svåra om jag mår dåligt. 
Jag är inte lika hård med mig som människa när jag är aktiv och känner att jag duger. Då byggs det positiva på och jag blir vänligare mot mig själv. Och det positiva byggs på.
Kedjeanalys 


Peace


(null)


Upp