Summa

Jag kan se koppling mellan mig och det Bo Hejlskov skriver;
Jag mår bra av att lyckas. Jag lär mig inte av att misslyckas. Jag har misslyckats och gjort fel mång gånger men inte ändrar beteende.  Framgång har kommit när jag klarat något.


Förr hade jag ingen förmåga att tänka på konsekvenser och reagerade därför kraftigt när konsekvenser blev. Jag kunde inte koppla dem till mitt agerande och hade inte förmåga att överblicka, planera och reflektera över mig själv vilket slutade i affektutbrott vid konsekvenser jag sällan hade varit medveten om skulle komma.
Upp