Planerat stopp

Jag har massor av påbörjade projekt. Anställning på abf, mitt företag, två olika utbildningar, massvis jobbmöjligheter inom förskolan och skolan och träning på gym. Vännen Linda sa igår;
"Blir det för mycket?"
Nej jag lägger fram och lyfter fram så många olika möjligheter jag kan. Trots sjukdomar och ovisshet. Jag skulle ångra mig om allt funkar och jag INTE sökt utbildningar, påbörjat jobb och satt igång och jag mår bra efter en period. Ingenting är säkert men det är det inte för någon. Skillnaden är snarare att jag har viss överblick över kommande problem och olika sätt att inte få det att fungera och möjliga stopp och där har jag bara en fördel gentemot andra. Jag kan, tack vare vetskap,parera och planera mer än genomsnittet. Jag ser mina fallgropar i förväg. Då kan jag hoppa på annat sätt och komma säkert fram.
(null)


Upp