Orsaker

Det känns som jag sovit konstant sen förra immunförsvaret! Jag blir för det mesta helt, totalt utslagen och fattar aldrig varför. Min teori denna sov-omgången var att jag fick ny underbar madrass i födelsedagspresent och sover därför mer. Men grejen är den att jag hade behandling dagen före... lär mig aldrig orsak och verkan och hehe bör därför inte bemötas av konsekvenser. En person med kognitiva svårigheter lär sig inte genom att misslyckas och kan därför göra om samma fel upprepade gånger. Det som lär en person är när hen lyckas. Och en människa som kan uppföra sig gör det och de flesta beteenden går ut på att behålla självkontroll. En person med självkontroll samarbetar när hen inte är i affekt. För att behålla självkontroll kan olika saker göras av hen, beteenden som andra kan uppleva som problembeteende men som egentligen handlar om att inte gå upp i affekt och därmed kaos och brist på kontroll.
 Sen får man tänkapå en sak som nog är viktigast av allt; hos vem ligger problemet? Har brukaren problem eller är det omgivningen som har problem med brukarens beteende?"

Ja jag sträckläser Bo Hejlskov Elvén


(null)



Upp