VildaMatilda

Välkommen hem till mig! VildaMatilda, i Alvesta men är Socialentreprenör överallt med motto: Min historia förändrar framtiden. Som skapare av bloggen är tanken att bjuda på glimtar i mitt liv, som en fika vid mitt köksbord, vänner emellan. Med respekt därefter. Glimtarna kan göras större, så tveka inte att höra av dig! Föreningen, handledning, skolan, allmänheten, arbetsgruppen, familjer, inspiration, ATP.. .Anonyma kommentarer tas ej omhand. För kontakt med mig, om du är intresserad av vad jag har att erbjuda som influencer? vildamatildasjobb@gmail.com

Fundering kring LAB


Jag har längre grubblat över problemen med det "konsekvens-tänk" som framförallt psykiatri är uppbyggt av. 
 Vid Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, är det enligt diagnosbilden svårt att få överblick, förstå orsak och verkan och hen bör därför inte bemötas av konsekvenser. En struktur runt om, ja men inte straff till någon som inte har förmågan att förstå och förhindra.
 En person med kognitiva svårigheter lär sig inte genom att misslyckas och kan därför göra om samma fel upprepade gånger. Det som lär en person är när hen lyckas. Konsekvenser amvänds vid misslyckanden och borde därmed kunna ses hur verkningslösa de är. 
Och en människa som kan uppföra sig gör det och de flesta beteenden går ut på att behålla självkontroll. För att behålla självkontroll kan olika saker göras av personen för att inte hamna i affekt då hen inte har självkontroll. Hen kan för att bibehålla självkontroll ha  beteenden som andra kan uppleva som problembeteende men som egentligen handlar om att inte gå upp i affekt och därmed kaos och brist på kontroll.   personal kan se problem i det brukaren gör för att upprätthålla självkontrollen, tex genom självdestruktivitet, slå, skrika, isolering eller liknande. Därför tycker jag man ska kolla vart problemen sitter, hur står de i relation till bevarande av självkontroll och om det egentligen bör ändrats alls, bara bemötas annorlunda. Allt skadande är inte farligt och handlar det om en rispa på handen i syfte av självkontroll är det enligt mig, inte det primära att jobba med.
 Sen får man tänka på  en sak som nog är viktigast av allt; hos vem ligger problemet? Har brukaren problem eller är det omgivningen som har problem med brukaren?

Ja jag sträckläser Bo Hejlskov 

Finns det erfarenhet om lågaffektivt bemötande och np? Vad tycker man kring användningen av det vid np? Finns det annat? Jag märker att vården är långt ifrån LAB då de förutsätter väl genomtänkta val, orsak och verkan kännedom och förmåga att överblicka och generalisera... vilket man sällan kan inom autismspektrat. Jag har några invändningar men säger ja till det mesta.


Taggar: lågaffektiv, npf;
Namn:
Kom ihåg mig?
Mailadress (publiceras ej):
URL/bloggadress:
Kommentar: