Ändra på det

Jag plöjer igenom böcker om lågaffektivt bemötande, har läst "Barn som bråkar" av Bo Heljskov Elvén. Den ställde min tillvaro lite på spets och boken var så full av bra fakta att jag nog kommer läsa den igen en eller två gånger när den sjunkit in.
Nu håller jag på med "Problembeteende inom psykiatrin" av samma författare. Frustration ökar när jag läser. Det han beskriver känns så klokt och på så sätt så självklart och därmed väldigt långt bort ifrån hur vården fungerar just nu.
 I mina föreläsningar har jag tydligen varit inne på lågaffektivt bemötande utan att veta om det. Jag brukar prata om att man inte ska använda konsekvenser hos på patienten som inte har ett konsekvenstänkande. Och att straffa med detta konsekvenstänk ökar problem beteenden. Och författaren tar upp att man ska ha grunden i att man hela tiden ska anta att hen alltid gör sitt bästa och löser beteenden med metoder hen har. I affekt blir det tydligare och alla strövar efter självkontroll men har olika strategier
Och ansvar
-vem har problem? Är det patienten som har problem eller är det personalen som har problem med patienten? Ligger inte ansvaret hos personalen då?
Allt och mycket mer är så viktigt och jag känner att jag vill förändra ungefär hela världen.
(null)Upp