Älskade norm!

Jag är en normbrytande människa med viss normavvikande funktionalitet.

Jag älskar ordet "norm" Så jag är glad att normmedvetenhet har hittat in i mitt liv. Det är så mycket enklare och så mycket bättre att prata om normer, normkritik, normbrytning och normavvikande än de gamla tråkiga missvisande orden "normal" och "onormal"

#1 - - Henke:

Bra att vara normbrytande människa, önskar jag vore det också =( haha vanliga normer är tråkiga kan jag tycka.

Upp