16 dagar

Ett år sedan. Evigheter och ingenting. Sexton dagar blev ett år.


Det var så jag var nära döden. 16 dagar
Upp