Att få hjälp

Pigga och alerta katter just nu. Eller inte. Dom ägnade efternatten och början på morgonen med rally, så jag är själv rätt trött nu.
(null)

Ska ha boendestöd strax.   För mig var det en svår ekvation att få ihop att båd ha boendestöd privat i mitt liv och att i arbetet handleda boendestöd. Det har känns lite konstigt att jobba med att utbilda samtidigt som jag har det själv hemma. Jag vet inte hur andra ser på det men det handlar om att man kan klara vissa saker väldigt bra medan man behöver hjälp med andra. Ingens liv är perfekt och helt och hållet fungerande på alla plan. Jag lyssnade på en föreläsning för en tag sedan som var en ögonöppnare. Det var en chef som varit högt upp inom LSS i en kommun i länet. Han hade själv högfungerande autism och boendestöd i hemmet samtidigt som han på jobbet då var chef och bestämde över boendestöden och vilka som skulle få det. Han sa på föreläsningen att det kändes rätt märkligt emellanåt -att det kunde vara han som kunde ha suttit på andra sidan skrivbordet be om att få hjälp.
Jag tror generellt att vi ska vara mer öppna med varandra, som en jag känner som är ganska högt upp i näringslivet, har hjälp i hemmet. Och med det menar jag inte en städfirma utan hjälp från kommunen pga funktionsnedsättning. Personen är ganska så tyst om det och vill inte att många ska veta. Att chefen också har behov av hjälp för att klara sin vardag, även om personen är lysande i sin arbetsroll. 
Det verkar tabubelagt att både klara sig och samtidigt inte göra det helt och hållet.

Upp