Kris?

Flyktingkris är ett ord vi matas med i all media. Man börjar stänga gränser över Sverige, ja hela EU pga "flyktingkrisen" och det pratas kvotering och fördelning, precis som det vore ett lass med oönskvärda gamla saker som ingen vill ta ansvar för. Inte att det är människor med värde och erfarenheter som flyr från krig och terror.
Jag tar starkt avstånd från att flyktingarna är en kris.  Däremot är anledningen till flykten en krissituation. Men att utmåla människor, både enskilt och i grupp som "kris" känns helt fel. Det är ju inte flyktingarna i sig som är  problemet, som det ofta vinklas. Varför går man inte längre och tittar på den verkliga anledningen till flykten? Där den riktiga krisen är?
Matilda tycker och tänker, Reflektioner, vardagsliv | |
Upp