Åsikt

Min min åsikt är att ingen i grunden stabil, frisk och missbruksfri människa gör sig själv eller någon annan illa. Sen om det beror eller ”skylls på” taskig barndom, (orsakar störning?) missbruk (är väl en sjukdom?) psykisk sjukdom eller felaktiga/ uteblivna insatser/hjälp är ju lika olika som varje människa. 
Ansvarstagande kontra sjukdom? 

Man kan väl vara sjuk, ha sjukdomsinsikt och be om hjälp, eller i många fall berätta vad som händer om man inte får hjälpen. En del kallar det hot att en människa berättar att något händer om den inte får vård, men det är väl ändå ett tecken på någon form av ansvarstagande som sen samhället inte ger tillräcklig respons på?

Önskar att samhället kunde sluta med sina sandlådenivå-metoder att jämt sylla på någon annan när något händer. Människan är inte enbart ett problem eller i behov av en enhet. Det krävs allt möjligt; psykiatri socialtjänst, skola/fritid/ integration, sjukvård, inkludering, arbete mm. Samhället borde avspegla individens behov, rättigheter, skyldigheter och åtaganden och jobba integrerat och tillsammans. Likväl borde hela samhället utvärdera och se över rutiner osv vid tex våldsdåd. Inte enbart en enda liten enhet som massmedia gärna utpekar som syndabock. En människa är komplex och sammansatt och har en historia bakom sig före situationen som ställer allt på sin spets i form av tragiska händelser. 

Önskar samhället kunde enas om att det aldrig är bara en enhets fel när något händer. Massmedia i synnerhet borde se över sina rutiner och inte enbart vården.


Matilda tycker och tänker, vardagsliv | |
Upp