Ny behandling

Biverkningar på nya medicinen. jag har bytt för jag hade så mycket biverkningar av den andra. Medicinen är mot min immunbristsjukdom, kräver livslång tuff behndling och medicinen framställs av blodplasma (delar av blod) från blodgivare runt om i Sverige.
, de bortglömda hjältarna 
dom som räddar liv genom att donera blod 


Biverkningar:

reaktioner vid injektionsstället, som svullnad, ömhet, smärta, rodnad, förhårdnad, värmekänsla, klåda, blåmärken hututslag

blodtrycksfall

, allergiska reaktioner.

huvudvärk, 

yrsel,

 illamående, 

kräkningar, 

smärtor i ländryggen,

 ledvärk, 

feber, 

frossa, 

trötthet, 

anafylaktisk chock (svår överkänslighetsreaktion), 

tromboemboliska händelser (bildande av blodproppar).

upp och ner, vardagsliv | |
Upp