Kontroll

Om kontroll. 
Jag väljer numera bort "sega mediciner" för att annars har jag inte kontrollen över mig själv som jag vill.
Förr däremot ville jag ha kontroll på ANDRA  (vårdpersonal) 
OCH 
att DOM skulle ha kontroll på MIG
Upp