Aug. 31, 2013

Vad är jag glad/tacksam/nöjd över idag?
-vaknade före klockan
-bra väder
-fyra maskiner tvätt, snyggt upphängda
- trevliga sms
- sjunga
- fina katter

summa dagen | |
Upp