Jo faktiskt

Infallet att motinera höll i sig, så det var bara ut och gå. Gick "lilla rundan", men måste utöka, blev knappt trött.

Har sprungit i backarna idag flera ggr. Ica- hem. Willys-hem Apoteket-hem postlådan-hem Banken-hem

Känns lite obehagligt nu, men det gör det ju alltid om kvällarna :-P
| |
Upp